Οδηγίες για το Διαγωνισμό Ε.Ε.Φ. στις 30/5/2020

2021-03-10T16:17:25+02:00

Αγαπητοί μαθητές, O Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών θα διεξαχθεί το Σάββατο 30 Μαΐου 2020. Παρακάτω σας παραθέτουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση / σύνδεσμο (link) και την ώρα που θα την επισκεφτείτε, ανάλογα με την τάξη σας. Στη διαδικασία συμπλήρωσης της φόρμας συμμετοχής σας μεταξύ των στοιχείων που δηλώσατε ήταν το E-mail, το Ονοματεπώνυμο και ο ΑΜΚΑ σας. Και τα τρία παραπάνω στοιχεία καλείστε να συμπληρώσετε στην πρώτη σελίδα του on-line Test προκειμένου να γίνει πιστοποίηση και να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή (H/Y, Κινητό ή Tablet) και οποιονδήποτε φυλλομετρητή (browser). Οι Βεβαιώσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό [...]