Ένωση Κέντρων Γλωσσών στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Mέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξέταση και Αξιολόγηση Γλωσσών (EALTA).