Ναι αυτή θα βγαίνει αυτόματα για όλους τους συμμετέχοντες σε μορφή pdf.