Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση έχει τη λογική της συμμετοχής και της αυτοαξιολόγησης. Από την πρώτη φάση θα προκριθούν κάποιοι μαθητές στη δεύτερη φάση, όπου εκεί μόνο ένα ποσοστό των συμμετεχόντων θα βραβευτεί. Άλλωστε αυτό το μοντέλο διαγωνισμού θα ακολουθήσουν και άλλες διοργανώσεις όπως οι Διεθνείς Ολυμπιάδες Χημείας, Βιολογίας, Πληροφορικής κ.α.