Αυτό θα αποφασιστεί ανάλογα με την πορεία της πανδημίας.