Αγαπητοί μαθητές,

O Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών θα διεξαχθεί το Σάββατο 30 Μαΐου 2020. Παρακάτω σας παραθέτουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση / σύνδεσμο (link) και την ώρα που θα την επισκεφτείτε, ανάλογα με την τάξη σας. Στη διαδικασία συμπλήρωσης της φόρμας συμμετοχής σας μεταξύ των στοιχείων που δηλώσατε ήταν το E-mail, το Ονοματεπώνυμο και ο ΑΜΚΑ σας. Και τα τρία παραπάνω στοιχεία καλείστε να συμπληρώσετε στην πρώτη σελίδα του on-line Test προκειμένου να γίνει πιστοποίηση και να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή (H/Y, Κινητό ή Tablet) και οποιονδήποτε φυλλομετρητή (browser). Οι Βεβαιώσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό θα αρχίσουν να αποστέλλονται σε 2-4 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Καλή Επιτυχία!

ΤΑΞΗ

ΩΡΑ

LINK

Α’ Γυμνασίου 12:00 – 14:00 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFRmcGSI_pR4AqgniFiaKaOvAnYwegW2aEtQTtApw5hsYAjg/viewform
Β’ Γυμνασίου 12:00 – 14:00 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1OnzMP-cI_T6uOKwAcYEgIL8vvVgemXwjNZaezGkNWW7sNA/viewform
Γ’ Γυμνασίου 12:00 – 14:00 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXVa1CnYikdEJY0nRTJmcibQrN5FjrcWc1X-TgZWtCTWKsDQ/viewform
Α’ Λυκείου 10:00 – 13:00 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecp3Au4VKelvYRNJfYYW3JxA5xg2u0jcj6Wk-2-fQPUBpxdg/viewform
Β’ Λυκείου 10:00 – 13:00 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA86tqYKIjGPbGO9EjeOZ7fKA4VPIQu6YrGW4FzGddimL4Vw/viewform
Γ’ Λυκείου 10:00 – 13:00 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4uE5_F9H4gPorxBzK0tsrSoVNGiu2ElMn3SbMB_LotQHMJw/viewform