Η EduHub σε συνεργασία με το ICBS ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ προσφέρει την ευρεία σειρά προγραμμάτων εκπαίδευσης του ICBS σε όλη την Ελλάδα.

Το ICBS έχει ιστορία 43 ετών στον χώρο της Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στις Επιχειρησιακές Σπουδές, έχει ως σήμερα περισσότερους από 10.000 αποφοίτους και εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο του Winchester, ένα από τα αρχαιότερα Βρετανικά Πανεπιστήμια, το οποίο συγκαταλέγεται στα πιο αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της Ευρώπης με πιστοποιήσεις από όλους τους διεθνείς οργανισμούς.

Αναγνώριση

Οι τίτλοι σπουδών των αποφοίτων του ICBS, που εκδίδονται από το Winchester, έχουν διεθνή αναγνώριση, ενώ παράλληλα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για άμεση αναγνώριση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία, η οποία γίνεται από το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) στο Υπουργείο Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα, τα πτυχία έχουν πλήρη επαγγελματική ισοδυναμία τίτλου σπουδών, με τους αντίστοιχους τίτλους των Ελληνικών Πανεπιστημίων, η οποία παρέχει στον κάτοχο του πτυχίου την δυνατότητα:

– να διεκδικεί θέσεις πτυχιούχων Ανώτατης Σχολής στο Δημόσιο Τομέα (διαγωνισμοί ΑΣΕΠ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ)

– να μοριοδοτηθεί στο Δημόσιο τομέα

– να διεκδικήσει σχετική προαγωγή ή μισθολογική αναβάθμιση

– να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος

– να μετέχει σε προγράμματα του ΟΑΕΔ ή άλλων Οργανισμών

– γενικά να έχει όλα τα εργασιακά δικαιώματα που έχουν οι απόφοιτοι των ελληνικών Πανεπιστημίων.

Προγράμματα

Τα Μεταπτυχιακά προγράμματα είναι διετούς ή μονοετούς φοίτησης και απευθύνονται (α) σε κατόχους προπτυχιακού τίτλου σπουδών (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Bachelor ξένου πανεπιστημίου) και (β) σε επαγγελματίες με σημαντική εργασιακή εμπειρία.

Για εργαζόμενους, αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αναγνωρισμένη εργασιακή εμπειρία, παρέχεται το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοίκηση (Diploma in Management Studies) διάρκειας 1 έτους.

Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω πλατφόρμας eLearning ή (όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες) στις εγκαταστάσεις του ICBS στην Αθήνα.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τις εγγραφές στο νέο κύκλο μεταπτυχιακών προγραμμάτων (έναρξη 13 Μαρτίου 2021) το Πανεπιστήμιο του Winchester και το ICBS προσφέρουν 30 υποτροφίες με σημαντική επιδότηση στα δίδακτρα για εγγραφή σε ένα από τα παρακάτω αναφερόμενα προγράμματα.

Διαδικασία

Η διαδικασία για τις εγγραφές είναι απλή:

  • Συμπληρώστε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  • Η EduHub θα ελέγξει την Φόρμα σας και θα την αποστείλει στο ICBS ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ για Έλεγχο
  • Το ICBS θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα σας αποστείλει Αίτηση Εγγραφής, την οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε, προσκομίζοντας ταυτόχρονα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Αν πληρείτε τα κριτήρια για εγγραφή στο πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, το ICBS θα σας αποστείλει Επιστολή Αποδοχής (Acceptance Letter) και η Εγγραφή σας θα ολοκληρωθεί με την καταβολή του αντιτίμου Εγγραφής στο Πανεπιστήμιο του Winchester.

Κλείστε σήμερα μια από τις 30 προνομιούχες θέσεις στα Μεταπτυχιακά του ICBS και κερδίστε σημαντική επιδότηση στα δίδακτρά σας.