Καινοτόμοι και Οραματιστές

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας πιστοποιήσεων σε ξένες γλώσσες.

Η ACLES δημιουργήθηκε, μεταξύ άλλων, για:
• Προώθηση της εκμάθησης και της διδασκαλίας των σύγχρονων γλωσσών στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των επαγγελματιών.
• Προώθηση της τυποποίησης των επιπέδων γλωσσικής επάρκειας και των συστημάτων αξιολόγησης αυτών των επιπέδων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης.
• Προώθηση της δημιουργίας και ανάπτυξης Κέντρων Σύγχρονης Γλώσσας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ελεύθερη αγορά.
• Παρέχει ευκαιρίες για εκμάθηση γλωσσών υψηλής ποιότητας σε φοιτητές και επαγγελματίες που δεν είναι ειδικευμένοι σε γλωσσικά πτυχία.
• Εκπληρώσει τους στόχους της διδασκαλίας και εκμάθησης των σύγχρονων γλωσσών αλλά και της προώθησης της πολυγλωσσίας, όπως επισημαίνουν οι σχετικοί φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
• Αντιπροσωπεύει τα Εθνικά και Διεθνή μέλη της.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
0
Students
0
Courses
0
Teachers
0
Locations

ΔΗΜΟΦIΛΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ