Το βιογραφικό σας σημείωμα είναι το πρώτο σημείο επαφής με έναν υποψήφιο εργοδότη και είναι η δημιουργία ή η διακοπή μιας αίτησης εργασίας. Πρέπει να είναι ενδιαφέρον για ανάγνωση, σαφές και συνοπτικό. Θα πρέπει να κάνει μια καλή πρώτη εντύπωση.
Από την πλευρά του εργοδότη, είναι οι μόνες διαθέσιμες πληροφορίες με τις οποίες μπορεί να αξιολογήσει τις δεξιότητές σας σε σχέση με τη θέση εργασία. Όσα αναφέρονται στο βιογραφικό λένε, σε έναν πιθανό νέο εργοδότη, κάτι για εσάς. Σκοπός του είναι να σας εξασφαλίσει μια συνέντευξη για τη θέση εργασίας. Δεν θα σας δώσει τη δουλειά – αυτό εξαρτάται από εσάς κατά τη διάρκεια της συνέντευξής σας.
Το σεμινάριο καλύπτει τις τυπικές απαιτήσεις πληροφοριών ενός βιογραφικού σημειώματος για να ξεχωρίζετε – μια ταυτότητα που θέλετε να βλέπει ένας υποψήφιος εργοδότης – καθώς και τον τρόπο για μια επιτυχημένη προσωπική συνέντευξη που θα σας οδηγήσει στη θέση εργασίας.

Η EduHub, σας παρουσιάζει ένα πλήρες πρόγραμμα Ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης “Team Building”, βασισμένο σε τρεις τύπους διαδραστικών δραστηριοτήτων (συνολικά 44 διαφορετικές δραστηριότητες), όπου οι συνεργάτες / εισηγητές μας μέσα από το “Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Χαρακτηριστικών της Ομάδας” (διαγνωστικό εργαλείο) προσδιορίζουν τα δυνατά του σημεία ή τα σημεία εκείνα που απαιτούν βελτίωση.
Οι έμπειροι συνεργάτες / εισηγητές μας, σε συνεργασία με τους άριστα καταρτισμένους συμβούλους εκπαίδευσης της εταιρείας μας, είναι έτοιμοι να συζητήσουν μαζί σας και να σας παρουσιάσουν τη μεθοδολογία υλοποίησης διαδραστικής – βιωματικής εκπαίδευσης, αλλά και τους τρεις τύπους δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν τη συνεργασία και την ομαδικότητα.
Σε πολλές εταιρείες, ένας μεγάλος όγκος της δουλειάς τους γίνεται από ομάδες. Επιπλέον, η απόδοση των ομάδων μπορεί να ποικίλει δραματικά, εξαρτώμενη από των αριθμό ή τη δυναμική των μελών τους.
Η Ανάπτυξη / Δημιουργία ομάδων και των δεξιοτήτων τους είναι μια διαρκής διαδικασία. Η δημιουργία μιας εξαιρετικά αποδοτικής ομάδας δεν γίνεται σε ένα βράδυ, ενώ οι πολύ επιτυχημένες ομάδες απαιτούν διαρκή “συντήρηση”.

a) Ποια εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους της, για την βελτίωση αποτελεσματικότητας της ομάδας;
b) Υπάρχουν εργαλεία που προσδιορίζουν τα δυνατά σημεία μιας ομάδας, αλλά και τα σημεία εκείνα που απαιτείται βελτίωση;
c) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της βιωματικής – διαδραστικής εκπαίδευσης & πως επιλέγουμε τις δραστηριότητες εκείνες που προωθούν την ομαδικότητα & τη συνεργασία;

Στο σεμινάριο αυτό θα ερευνηθούν οι συμβατές με τον εγκέφαλο, πολύ-αισθητηριακές στρατηγικές παρουσίασης, που μεταφέρουν την παραδοσιακή έννοια «της παρουσίασης» σε ένα νέο επίπεδο. Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα αλληλεπιδραστική και εμπράγματη με σημαντική αξία.

Θα ανακαλύψετε κοινά σφάλματα των παρουσιαστών που κουράζουν και συγχέουν το ακροατήριο, με αποτέλεσμα να οδηγούν σε μη παραγωγικές συναντήσεις που είναι χάσιμο χρόνου. Θα μάθετε επίσης τεχνικές για να χτίσετε μια ισχυρή παρουσία στο χώρο που παρουσιάζετε μέσω των διάφορων ασκήσεων, των φωνητικών τεχνικών και της πειστικής γλώσσας του σώματος.

Ασχέτως  αν παρουσιάζετε σε ένα άτομο ή μια ομάδα εκατό ατόμων, θα μάθετε πώς να κάνετε την παρουσίασή σας με ιδιαίτερα ισχυρή εντύπωση.

Αυτό το σεμινάριο βοηθά τις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR). Περιγράφει τι μπορούν να κάνουν άμεσα οι οργανισμοί ώστε να βελτιώσουν τη διακυβέρνηση των δεδομένων, να μειώσουν τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων, καθώς και να μειώσουν το κόστος συμμόρφωσης. Οι οργανισμοί πρέπει να καταλάβουν τι απαιτείται και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις του GDPR για αυτούς, ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν.

Το σεμινάριο προσφέρει μια δομημένη πορεία μάθησης ώστε να αποκτηθούν οι εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την επίτευξη συμμόρφωσης GDPR και την εκπλήρωση του ρόλου του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO).

Θα βοηθήσει τον οργανισμό σας να αποφύγει βαριά πρόστιμα και απώλεια φήμης που οφείλονται σε παραβιάσεις δεδομένων. Θα μάθετε από τους ειδικούς πώς να εφαρμόσετε και να επιτύχετε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ.

Η ασφάλεια των πληροφοριών καθορίζεται από τρεις αρχές:

 • Εμπιστευτικότηταc
 • Ακεραιότηταc
 • Διαθεσιμότητα

 

Με τον όρο περιουσιακά στοιχεία, ορίζουμε πληροφορίες, συστήματα, διαδικασίες, εγκαταστάσεις, ανθρώπους και γενικότερα οτιδήποτε συμβάλλει στην υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της εταιρίας.

Η εφαρμογή της ασφάλειας πληροφοριών ελαχιστοποιεί τον επιχειρηματικό κίνδυνο παρεμποδίζοντας, εντοπίζοντας και αντιδρώντας σε περιστατικά ασφάλειας της πληροφορίας, καθώς και ελαχιστοποιώντας τον προσωπικό κίνδυνο κάθε υπαλλήλου να λογοδοτεί για ένα περιστατικό ασφάλειας. Λάβετε υπόψη ότι η εταιρία έχει / θα θεσπίσει έναν αριθμό μηχανισμών παρακολούθησης για την αποφυγή, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση περιστατικών ασφάλειας.

Ο σημαντικότερος παράγοντας για την επίτευξη της ασφάλειας των πληροφοριών είναι η υψηλή ποιότητα και η αφοσίωση των εργαζομένων μιας εταιρίας.

Η εκπόνηση της Πτυχιακής παρέχει στον φοιτητή την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Μέσω της πτυχιακής εργασίας ο φοιτητής καλείται να αποδείξει ότι έχει την ικανότητα να αξιοποιήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αναπτύξει κατά τη διάρκεια των σπουδών του μαθαίνοντας να λειτουργεί και να εργάζεται μεθοδικά, χρησιμοποιώντας συνδυαστική σκέψη, προκειμένου να φέρει σε πέρας την εργασία του.

Επιπλέον, παρέχει στον φοιτητή τη δυνατότητα να διερευνήσει σε βάθος ένα θέμα που τον ενδιαφέρει εφαρμόζοντας την αυστηρή, συστηματική και επιστημονική προσέγγιση.

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και ψυχικές ή νευροψυχιατρικές διαταραχές μπορεί να θέσουν ιδιαίτερες προκλήσεις σε εκπαιδευτικούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ειδικές τους ανάγκες. Αυτό το σεμινάριο θα σας βοηθήσει στον τρόπο προώθησης της μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης αυτών των παιδιών.

Το σεμινάριο διευκρινίζει πώς η καλύτερη μάθηση και ανάπτυξη σε παιδιά με ειδικές ανάγκες προωθείται από τη στενή συνεργασία μεταξύ του δασκάλου, του σχολικού συστήματος και της διοίκησης και άλλων συνεργατών εκτός του σχολείου (όπως οι γονείς και βίο-, ψυχό- και κοινωνικά ιδρύματα).

Το σεμινάριο θα σας δώσει μια πρακτική κατανόηση των δυσκολιών και των προκλήσεων που μπορεί να έχει ένα παιδί με Ειδικές Ανάγκες κατά την είσοδό σας στην τάξη. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα γνωρίζετε συγκεκριμένες, πρακτικές μεθοδολογίες για τη διδασκαλία σε μαθητές με Ειδικές Ανάγκες και θα επικεντρωθείτε στη μάθηση τους.

Το σεμινάριο Εκπαιδευτών Ανηλίκων στοχεύει στην προετοιμασία των εκπαιδευτικών για συγκεκριμένες προκλήσεις της εργασίας με πολύ νέους μαθητές, ηλικίας 3, 4 και 5 ετών.  Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Μεντόρων ώστε να υποστηρίξουν τον νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό (Ν3848/2010)

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθήσει στη διδασκαλία μικρότερων παιδιών (ηλικίας 3 έως 5 ετών). Στην ιδανική περίπτωση, ο υποψήφιος πρέπει να έχει κάποια προηγούμενη εμπειρία διδασκαλίας σε ενήλικες, νέους μαθητές (ηλικίας 6 ετών και άνω) ή εφήβους, καθώς το σεμινάριο αφορά τη διδασκαλία και την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων. Δεν απαιτείται να έχετε διδάξει πολύ νέους μαθητές (ηλικίας 3 έως 5 ετών).

Υπάρχει ένα πλήρες φάσμα εργασιών για κάθε ενότητα του σεμιναρίου, με βάση το αντικείμενο της συγκεκριμένης εβδομάδας. Η πρώτη και η τελευταία ενότητα είναι προσωπικές εργασίες σε στυλ προβληματισμού Στην πρώτη ενότητα θα σας ζητηθεί να προσδιορίσετε τι θέλετε να αφαιρέσετε από ένα μάθημα, όπου πιστεύετε ότι υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων και τι θα θέλατε να μάθετε. Στην τελευταία ενότητα θα εξετάσετε το σεμινάριο στο σύνολό του, το τι έχετε μάθει και πώς θέλετε να προχωρήσετε στο μέλλον.

Κύρια επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι να προωθούν το αποτέλεσμα της παραγωγικής  τους διαδικασίας, δηλαδή το προϊόν, στην αγορά. Η ικανότητα της πώλησης των  προϊόντων είναι ο σημαντικότερος παράγοντας σε κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από τη  νομική  μορφή, το  μέγεθός της ή τα  προϊόντα που κατασκευάζει ή εμπορεύεται.

Η πώληση, τόσο ως προς την επίδραση στον καταναλωτή, όσο και ως προς την  επικοινωνιακή της χρησιμότητα, κατέχει τη σημαντικότερη θέση στην επιχείρηση.

Το κέρδος της επιχείρησης προκύπτει από τα έσοδα, τα οποία δημιουργούνται μόνο από την πώληση, δηλαδή τον πελάτη. Αυτό βέβαια πρέπει να συνδυάζεται με το όφελος του καταναλωτή, κάτι που σημαίνει, ότι μια εταιρία δεν πρέπει να έχει μόνο πολλούς αγοραστές / πελάτες, αλλά κυρίως ε υ χ α ρ ι σ τ η μ έ ν ο υ ς πελάτες. Η επιχείρηση ακολουθεί πλέον τη βασική αρχή του σύγχρονου Μάρκετινγκ, σύμφωνα με την οποία το κέρδος (πρέπει να) επιτυγχάνεται μ έ σ ω  της  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  των  πελατών.   

Το πρόγραμμα, διάρκειας 50 ωρών (βασικό επίπεδο), διεξάγεται στα Ελληνικά ή Αγγλικά από πιστοποιημένους κατά ibstpi διδάσκοντες και υποστηρίζεται από πρότυπα συγγράμματα-εγχειρίδια. Το άρτιο εκπαιδευτικό υλικό βοηθά στην αξιόπιστη και επιτυχή κατάρτιση κάθε εκπαιδευτή ανεξάρτητα αν διδάσκει σε βασικά η ανώτερου επιπέδου μαθήματα, σε πολυπληθές κοινό ή μικρότερες ομάδες εκπαιδευμένων. Η πρωτότυπη μέθοδος επίτευξης των ικανοτήτων αναπτύσσει τις  απαραίτητες δεξιότητες του εκπαιδευτή και βελτιώνει την επαγγελματική του απόδοση. Το πρόγραμμα-εργαστήριο διεξάγεται μέσω πρακτικών ασκήσεων και παίξιμο ρόλων σε προσομοιωμένες συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης.

Απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτές – εισηγητές που επιθυμούν να:

 • ανανεώσουν τις γνώσεις και τεχνικές τους,
 • πετύχουν διδακτικές ικανότητες, αξιοπιστία και αποτελεσματικές επιδόσεις στο έργο τους,
 • προάγουν και διασφαλίζουν την μάθηση και τις σχέσεις διδάσκοντος-διδασκομένων,
 • επιμορφωθούν στις βασικές έννοιες της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ODL) και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας,
 • δημιουργήσουν ασφαλές υπόβαθρο για να επιλέγουν εκπαιδευτές με ικανά προσόντα.

 

Το ibstpi ιδρύθηκε το 1984 από Επαγγελματίες και Ακαδημαϊκούς με ευρεία εμπειρία στην διδασκαλία και τις εκπαιδευτικές επιδόσεις, μέλη τους όλοι της Ένωσης Εκπαιδευτικής Επικοινωνίας και Τεχνολογίας (Association for Educational Communications and Technology) και του Διεθνή Συλλόγου Επίδοσης και Διδασκαλίας (International Society for Performance Improvement) και είναι ο διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός για τα Πρότυπα στην Εκπαίδευση, την Επίδοση και την Διδασκαλία. Μετά από διεξοδικές έρευνες και μελέτες δημιούργησε ένα σύνολο Προτύπων Διδακτικών Ικανοτήτων, δημοσίευσε για έλεγχο και αξιολόγηση ένα Κατάλογο Δεξιοτήτων και εφάρμοσε μια πρωτότυπη διαδικασία Εκτίμησης για τις δεξιότητες αυτές. Τα πρότυπα 2003 αποτελούν διεθνές στάνταρ.

Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση “Επαγγελματικού Πιστοποιητικού Ικανοτήτων Εκπαιδευτή” βασισμένο στα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ικανοτήτων του ibstpi.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να:

 • Οργανώνετε και προγραμματίζετε ένα έργο πληροφορικής ώστε να διασφαλίσετε επιτυχία στην παράδοση και ικανοποίηση των μετόχων
 • Εφαρμόζετε καλές πρακτικές για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των έργων πληροφορικής με χρήση μεθοδολογίας διαχείρισης  έργων 6 –βημάτων
 • Εφαρμόζετε τεχνικές διαχείρισης ρίσκου και στρατηγικές μείωσης ρίσκου
 • Εκτιμάτε και προγραμματίζετε εργασίες και διάρκεια εργασιών
 • Εφαρμόζετε εργαλεία και ελέγχους για πλήρη έλεγχο του έργου
 • Αναγνωρίζετε και εφαρμόζετε ηγετικές  ικανότητες που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση και παρακίνηση της  ομάδας έργου

 

Οφέλη από το Σεμινάριο

Σαν επιτυχημένος Project Manager, πρέπει να οργανώσεις το προσωπικό σου, να εργαστείς κάτω από σφικτά χρονοδιαγράμματα, να ελέγχεις τις τροποποιήσεις που γίνονται στο έργο και να μπορεί σαν πάρεις τα μέγιστα από την ομάδα έργου. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα μάθετε πώς να προγραμματίζετε, να διαχειρίζεστε και να παραδίδετε έργα με επιτυχία. Θα μάθετε, επίσης, πώς να υλοποιείτε τις διαδικασίες διαχείρισης έργων, να αναπτύσσετε ηγετικές δεξιότητες και να ανταποκρίνεστε σε πραγματικές συνθήκες έργου. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα έχετε πρόσβαση σε πρότυπα και λίστες ελέγχου που μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στην δουλειά σας.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όσους επιθυμούν να ενδυναμώσουν τις δεξιότητες τους στη διαχείριση έργων, σε όσους ασχολούνται για πρώτη φορά με τη διαχείριση έργων, ή σε Project Managers που επιθυμούν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους στη διαχείριση, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να δουν νέα εργαλεία.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα διαχειριστείτε μια σειρά από θέματα που αφορούν διαχείριση έργων, με στόχο την εξοικείωση σας με τη Διαχείριση Έργων. Θα προγραμματίσετε, θα ελέγξετε και θα ολοκληρώσετε ένα έργο. Οι πρακτική εξάσκηση περιλαμβάνει:

 • Προσδιορισμό και συμφωνία σε  ξεκάθαρους στόχους έργου και μετρήσιμα παραδοτέα
 • Συζήτηση για την κατανομή των εργασιών
 • Εκτίμηση της διάρκειας των εργασιών
 • Προσδιορισμός των εξαρτήσεων των εργασιών και του προγραμματισμού του έργου
 • Ορισμός και βελτιστοποίηση των πόρων
 • Ανάπτυξη πλάνων διαχείρισης κινδύνων
 • Δημιουργία του πλάνου υλοποίησης
 • Διαχείριση και αντιμετώπιση αλλαγών
 • Αξιολόγηση της παρακίνησης και θέματα ανάπτυξης της ομάδας έργου